Ugdymas

Lopšelyje-darželyje „Kūlverstukas“ ugdymas organizuojamas įgyvendinant:

Ikimokyklinio ugdymo programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias tenkinti prigimtines kultūros taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos tikslas – laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią gyvenimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

Ugdomasis procesas papildomas neformaliuoju ugdymu, integruojant programas „Ugdymas daile“ (3–7 metų amžiaus vaikams; organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Irena Butkuvienė), „Ugdymas kompiuteriais“ (4–7 metų amžiaus vaikams; organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Zinaida Makasejeva); vaikų muzikinį ugdymą organizuoja neformaliojo ugdymo mokytoja Jolanta Dvarvytienė.

Vaikų ugdymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis

Siekiant gerinti vaikų emocinę savijautą, padėti vaikams įgyti socialinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įgyvendinama „Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Darželyje veikia papildomo ugdymo būreliai

Anglų kalba (Šiaulių moksleivių namų mokytoja Jūratė Gricienė).

Užsiėmimų laikas:

Antradienis 14.30–16.00

Ketvirtadienis 14.30–16.00

Krepšinio būrelis (Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneris Evaldas Katinas).

Užsiėmimų laikas:

Pirmadienis 15.00–15.30

Penktadienis 15.00–15.30

Krepšinio būrelis (Aukštaitijos krepšinio mokyklos treneris Irmantas Liandzbergas).

Antradienis 15.00-15:30

Trečiadienis 15.00-15.30

Sportinių šokių būrelis (Sportinių šokių klubo „Svingas“ vadovas Valdas Bytautas)

Užsiėmimų laikas:

Antradienis 16.20–16.50

Trečiadienis 16.20–16.50

 

Informacija atnaujinta — 2019 vasario 27 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“