Parama

Mieli lopšelio–darželio „Kūlverstukas“ bendruomenės nariai,

nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems  lopšelį–darželį „Kūlverstukas“ bei skyrusiems 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio 2018 metais. Šiuo metu darželio sąskaitoje yra likę 585,00 Eur paramos lėšų. Ir 2019 metais pagal labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite savo 2018 metų pajamų mokesčio dalį (iki 2 %) pervesti mūsų įstaigai.

2019 m. įstaiga atrinkta kandidate į STEAM (STEAM angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics – integralus gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo ugdymas) tinklo narius. Šiais mokslo metais tobuliname ugdymo turinį, įtraukdami STEAM elementus. Jūsų parama bus skirta ugdymo aplinkos gerinimui: įsigyti STEAM veikloms skirtų žaislų, žaidimų, metodinių priemonių, įkurti „nešiojamą“ darželio tyrinėjimų laboratoriją (šalia kompiuterių kabineto) ir „Gamtos laboratoriją“ (lauko erdvę, kaip tyrinėjimų ir eksperimentavimo laboratoriją). Jūsų pagalba padės gerinti ugdymo sąlygas, sėkmingai įgyvendinti numatytus tikslus.

Norinčius paremti įstaigą, kviečiame užpildyti nustatytos FR0512 formos prašymą ir iki 2019 m. gegužės 1 d. pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijoje turite nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašymo blankus (pildymui ranka) išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniai skyriai, galite gauti ir darželio raštinėje. VMI interneto tinklapyje http://www.vmi.lt skelbiama prašymo forma, skirta pildyti on-line būdu.

Informacija, reikalinga pildant prašymą:
Mokestinis laikotarpis: 2018
Gavėjo tipas: 2 (paramos gavėjas)
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) 190528393

kvietimas teikti paramą

Ačiū už bendradarbiavimą!

Informacija atnaujinta — 2019 balandžio 15 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“