Konferencija „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu -2“

Spalio 29 d. lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ kartu su Šiaulių lopšeliu-darželiu „Trys nykštukai“ ir Šiaulių universiteto Edukologijos institutu organizavo respublikinę tęstinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę konferenciją „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 2“.

Konferencijos tikslas – dalytis gerąja patirtimi apie žaidimo svarbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymui(si). Renginyje dalyvavo daugiau nei 160 pedagogų iš visos Lietuvos: Vilniaus, Šiaulių, Mažeikių, Joniškio, Alytaus, Panevėžio, Kauno, Telšių, Kuršėnų, Klaipėdos ir kt.

Konferencijoje aktyviai dalyvavo ir gerąja patirtimi dalijosi mūsų įstaigos atstovai: direktorė Reda Ponelienė pasidalino įžvalgomis tema „Žaislai ir žaidimai vaiko aplinkoje: ugdymas(is) vs pramoga“, socialinė pedagogė Aistė Stakutienė skaitė pranešimą „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas(is) per žaidimą“, stendinius pranešimus pristatė vyr. auklėtojos Jurgita Gricienė („Žaidimas kaip vaiko pasiekimų vertinimo metodas“), Renata Čečkauskienė („Didaktiniai žaidimai kaip efektyvi ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo forma“), Aušra Dauskurdienė („Laisvo žaidimo įtaka asmenybės augimui“), direktoriaus pavaduotoja ugdymui Raimonda Gečienė ir vyr. auklėtoja Liudmila Zaiceva („Augu su STEAM“).

2020 m. balandžio 16 d. Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimu pakeistas Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ pavadinimas į Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“.

Vaikų priežiūra

Vaikų priežiūra

Paieška svetainėje

Draugaukime

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Vaikystė“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“