Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Aušra Dauskurdienė, auklėtoja.

Nariai:

Raimonda Gečienė, l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas,

Sigita Jaugaitė, logopedė,

Aistė Stakutienė, socialinė pedagogė,

Ineta Sausdravaitė, visuomenės sveikatos specialistė,

Sekretorė – Jūratė Liudavičienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Pirmininkė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:           

Stefanija Bagvilienė, auklėtoja;            

Aušra Dauskurdienė, auklėtoja;            

Vilma Mikalčienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;            

Liudmila Zaiceva, auklėtoja;            

Rasa Biknienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vyr. specialistė.

Metodinė grupė

Pirmininkė – Stefanija Bagvilienė, auklėtoja.

Koordinatorė  – Raimonda Gečienė,  l. e. direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.

Nariai: Audronė Bačauskienė, Natalia Borovik, Irena Butkuvienė, Renata Čečkauskienė, Jolanta Dvarvytienė, Jurgita Gricienė, Sigita Jaugaitė, Jūratė Liudavičienė,  Zinaida Makasejeva, Vilma Mikalčienė, Raminta Ramanauskienė, Aistė Stakutienė, Jolanta Trumpienė, Saida Vileikienė, Liudmila Zaiceva, Sandra Maziliauskienė.

Įvaizdžio kūrimo darbo grupė

Koordinatorė – Raimonda Gečienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Nariai: 

Irena Butkuvienė, neformaliojo ugdymo (dailės) mokytoja,

Natalia Borovik, auklėtoja,

Vilma Mikalčienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Jurgita Gricienė, auklėtoja.

Informacija atnaujinta — 2020 kovo 19 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“