Darbo laikas ir darbuotojai

Šiaulių lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ direktorė

Regina Jonikaitė

Darbo patirtis:
1980—2003 m. : 1980 ­2003 m. Šiaulių  29 – ojo lopšelio darželio vedėja; 2003 m. Šiaulių  lopšelio darželio “Kūlverstukas” direktorė
Išsilavinimas:
1973 m.  Šiaulių pedagoginis  institutas,  ikimokyklinio  ugdymo  psichologija  ir  pedagogika;
Kvalifikacija: 
1996 m. II–vadybinė kategorija; 2015 gruodžio m. patvirtinta atitiktis  II – vadybinei kategorijai.
Kontaktai: 
tel. 8 (41) 553021; el. paštas kulverstukas@splius.lt
Darbo laikas:  
I—IV 8.00-12.00 12.45-17.00
V 8.00-12.00 12.45-15.45

Direktorės pareigybių aprašymas

 

Administracija

Regina Jonikaitė direktorė II vadybinė kategorija
Sandra  Maziliauskienė direktorės pav. ugdymui  
Jovita Jankevičienė vyr.buhalterė kulverstukasb@inbox.lt
Danutė Budraitienė apskaitininkė  
Ineta Sausdravaitė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė ineta.sausdravaite@sveikatos-biuras.lt
Ada Krivickienė ūkio dalies vedėja  
Renata Saudargienė raštinės (archyvo) vedėja kulverstukasrastine@gmail.com
Valdimaras Gabrilevičius inžinierius—kompiuterininkas  
Eugenijus Jonika inžinierius—kompiuterininkas  

Auklėtoja organizuoja ugdomąjį procesą grupėje, orientuotą į individualius vaikų ugdymo (si) poreikius, vaikų amžių, higienos normas ir taisykles, priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, tėvų lūkesčius; saugo ir stiprina vaikų sveikatą; garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.; derina tarpusavyje vaikų ugdymą, priežiūrą, globą, užtikrina jų kokybę; planuoja ir refleksuoja savo veiklą; sistemingai stebi ir vertina vaikų daromą pažangą, tai fiksuoja ir apie vaikų pasiekimus ar iškilusias problemas informuoja įstaigos administraciją, vaikų tėvus; prireikus inicijuoja papildomą vaiko pasiekimų/raidos įvertinimą, individualiųjų ugdymo-(si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; bendradarbiauja su šeima, derina šeimos ir įstaigos interesus; dalyvauja įstaigos bendrose veiklose: posėdžiuose, renginiuose, projektuose, rengia ugdymo programas ir kt.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

El. paštas

1.

Laima Aleksandravičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtojo

 

2.

Vilma Mikalčienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtojo

 

3.

Živilė Rapolienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

4.

Jūratė Liudavičienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė-auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

5.

Sigita Jaugaitė

Logopedė

Vyr. auklėtojo

 

6.

Liudmila Zaiceva

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

7.

Natalia Borovik

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

8.

Valerija Daunienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

9.

Silvija Tribulienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

10.

Ilona Baikienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

11.

Stefanija Bagvilienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

12.

Audronė Bačiauskienė

Auklėtoja

Auklėtojo

 

13.

Jolanta Trumpienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

14.

Renata Čečkauskienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

15.

Aušra Dauskurdienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

16.

Dovilė Valiulienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

17.

Gražina Mažeikienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

 

18.

Jolanta Dvarvytienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyr. auklėtoja

 

19.

Irena Butkuvienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyr. auklėtojo

 

20.

Zinaida Makasejeva

Neformaliojo ugdymo mokytoja

Vyr. auklėtojo

 

21.

Aistė Stakutienė

Socialinė pedagogė

   

Auklėtojo padėjėjas  talkina grupės auklėtojui vaikų veiklos ir poilsio metu; vykdo vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus, vadovo ar jo įgaliotų asmenų nurodymus; prižiūri, tvarko ir atsako už jam priskirtų patalpų sanitarinę-higieninę būklę; niekada nepalieka be priežiūros vienų vaikų; tausoja grupės inventorių; ligos atveju, atostogų metu vaduoja kitą auklėtojo padėjėją;  vykdo darbų saugos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Renata Janušienė

2.

Vera Mošina

3.

Laurida Alvinskienė

4.

Janina Žutautienė

5.

Albina Mačiulskienė

6.

Neringa Stankūnienė

7.

Aldona Pupiuvienė

8.

Audronė Dargienė

9.

Danutė Antonovienė

10.

Sniežana Petrauskienė

11.

Beatričė Ivaškevičiūtė

Virtuvės darbuotojai: Virėjas privalo mokėti ir išmanyti kulinarinių patiekalų, šaltųjų patiekalų, antrųjų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, padažų, saldžiųjų patiekalų ir dietinių patiekalų paruošimo receptūras, technologiją ir jų apipavidalinimo pagrindus, maitinimo normas, pagrindines maisto gaminimo taisykles, žinoti, kaip išsaugoti maiste vitaminus, kaip vaikams kultūringai patiekti maistą; griežtai laikytis patiekalų ruošimo receptūrų; pastebėjęs įrengimų gedimus, nedelsiant pranešti ūkvedžiui ar įstaigos vadovui. Pagalbinis darbininkas darbo metu turi būti dėmesingas, atlikti tiktai pavestą darbą, vykdyti darbų saugos, vidaus darbo tvarkos taisyklių ir pareiginių nuostatų reikalavimus; darbo vietą laikyti švarią ir tvarkingą; ant grindų išpiltus riebalus, produktų atliekas nedelsiant išvalyti arba pareikalauti, kad jie būtų išvalyti; dirbti tik su tvarkingu inventoriumi, instrumentais.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Regina Žalienė

Vyr. virėja

2.

Rita Lukoševičienė

Virėja

3.

Elena Juozapaitienė

Pagalbinė darbininkė

Valytoja kiekvieną darbo dieną plauna jai paskirtų patalpų grindis, koridorius, laiptines, valo ir plana sanmazgus, nuvalo drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus; kartą per savaitę dulkių siurbliu, o kasdien drėgnu skuduru išvalo kilimus; kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluosto dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių; du kartus per metus nuvalo langų stiklus (salės, laiptinės, kabinetų, galerijų) ir nuplauna jų rėmus; kasdien į numatytas vietas išneša šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoja unitazus, kriaukles ir kitus san. mazgus; dirba tik jai pavestą darbą, dalyvauja talkose, esant reikalui, talkina grupės darbuose; baigus darbą, patikrina, ar patalpose nėra neišjungtų elektros prietaisų, ar uždaryti langai, įjungtia apsaugos ir priešgaisrinę signalizaciją ir pasirašo žurnale.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Laurida Alvinskienė

2.

Regina Mažeikienė

Darbininkas neatidėliotinai ir tiksliai vykdo įstaigos vadovo nurodymus, neužsiima pašaliniais darbais; atlieka smulkų patalpų, įrenginių, lauko inventoriaus remontą pagal visus darbo saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimus; atlieka tiktai pavestą darbą, vykdo darbų saugos, vidaus darbo taisyklių ir pareiginių nuostatų reikalavimus; užtikrina įrenginių, mechanizmų ir inventoriaus tinkamą eksploatavimą tik įstaigos reikmėms; gerai pritvirtina baldus prie sienų, suremontuoja lauko aikšteles, kad nebūtų aštrių briaunų, skubiai remontuoja sulaužytus baldus; praneša įstaigos vadovui apie pastebėtus darbų saugos, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimus.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Eugenijus Jonika

2.

Gintautas Adomaitis

3.

Valdimaras Gabrilevičius

Kiemsargis tvarko kiemo teritoriją, šaligatvius, priskirtos įstaigai važiuojamosios juostos dalį; rūpinasi gėlynų, žolynų, želdinių priežiūra, nupjauna žolę vejose, surenka ir sukrauna šiukšles į specialiai tam paruoštas vietas (autotransportą); rudenį nugrėbsto ir sušluoja medžių lapus; žiemą nuvalo sniegą ir ledą, pabarsto smėliu šaligatvius, įvažiavimo į kiemą teritoriją; rūpinasi, kad kiemo teritorijoje būtų šiukšliadėžių, smėlio dėžių ir kt.; prižiūri lauko inventorių, jo saugumą ir tinkamumą. Šalina traumų kliūtis: stiklo šukes, medžių ir metalo nuolaužas, plytas, ledo sangrūdas, užpila duobes.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

1.

Daiva Petrauskienė

2.

Gintautas Adomaitis

Informacija atnaujinta — 2018 gegužės 8 | << ATGAL

Paieška svetainėje

Draugaukime

Darželio vėliava

Darželio vėliava

Projektai

Projektai

Steigėjas

Steigėjas

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Regina Jonikaitė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Direktoriaus tel., faksas: (8 41) 553021
Sekretoriaus tel.: (8 41) 553024
El. p. kulverstukas@splius.lt

2018 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“