Dailė 3-7 m.

Lopšelyje-darželyje nuo 1990 metų įkurta Dailės studija, kur 3-7 metų amžiaus vaikams perteikiami vaizduojamuojo meno pagrindai, ugdoma meninė kompetencija (piešimas, tapyba, aplikavimas, lipdymas). Dailės studijoje vaikai gali laisvai kurti, fantazuoti, išreikšti save, susipažinti su lietuvių liaudies dailės tradicijomis. Kūrybos procese vaikams perteikiamos ir puoselėjamos liaudies dailės tradicijos. Kuriant darbelius vaikai susipažįsta ir išbando įvairias technikas ir priemones: kalgografiją, šilkografiją, pūtinėjimą, Papje-Mašė, vitražą, tapybą ant lino, akmens, medžio ir kt.

Nuo 1996 metų vyksta darbas su dailei gabiais vaikais, rengiamos personalinės parodėlės, išleidžiami lankstinukai. Surengta 13-a personalinių parodėlių. Kas ketvirtį rengiamos teminės ugdytinių parodos Šiaulių Viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Vaikai aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose. Surengtos trys ugdytinių piešinių parodos gimtajam miestui, kurios susilaukė lankytojų dėmesio ir šiltų atsiliepimų. 

Informacija atnaujinta — 2017 kovo 8 | << ATGAL

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Reda Ponelienė - direktorė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Tel. (8-41) 553021 (direktorė)
Tel. (8-41) 553024 (raštinės vedėja)
El. p. kulverstukas@splius.lt

2019 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“