2017-03-31 vyko metodinė diena

Kalbos ugdymo atvira ugdomoji veikla ankstyvojo 2-3 m. amžiaus vaikų grupėje „Jurginas“.
Rišlioji kalba: lietuvių liaudies pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ inscenizavimas.
Veiklos tikslas: Tobulinti 2-3 m. vaikų šnekamąją ir rišliąją kalbą ankstyvinant pasyvųjį žodyną.

Kalbos ugdymo atvira ugdomoji veikla ikimokyklinio 3-4 m. amžiaus vaikų grupėje „Saulutė“.
Lietuvių liaudies pasakos „Senutė ir katinėlis“ inscenizavimas.
Veiklos tikslas: Tobulinti 3-4 m. vaikų kalbos įgūdžius, komunikacijos kompetenciją ir domėjimąsi lietuvių liaudies pasakomis.

Šiaulių lopšelis-darželis „Kūlverstukas“
Įstaigos kodas 190528393
A. s. LT61 7300 0100 7577 0508
AB „Swedbank“

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė Regina Jonikaitė

Krymo g. 3, LT-78254 Šiauliai
Direktoriaus tel., faksas: (8 41) 553021
Sekretoriaus tel.: (8 41) 553024
El. p. kulverstukas@splius.lt

2018 © Šiaulių l-d „Kūlverstukas“